ایران برای تیم ملی والیبال افغانستان اردوگاه تمرینی برگزار می کند.

ایران برای تیم ملی والیبال افغانستان اردوگاه تمرینی برگزار می کند.

فدراسیون ملی والیبال افغانستان با همکاری و حمایت مالی سفارت جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون والیبال ایران و کمپنی یاسین گروپ برای تیم ملی والیبال افغانستان در ایران اردوگاه تمرینی راه اندازی می‌کند.

در این اردوگاه مربیان فدراسیون والیبال ایران، بلند قامتان افغانستان را در شهر مشهد ایران به مدت یک ماه، از تاریخ ۲۸ دلو تا ۲۸ حوت تمرین می دهند. 

هدف این اردوگاه تمرینی بلند بردن ظرفیت و مهارت های تخنیکی و فزیکی اعضای تیم ملی والیبال و نیز آمادگی بهتر آنان برای مسابقات زون مرکزی آسیا که قرار است از تاریخ ۲۸ حوت الی ۱۱ حمل به میزبانی بنگله دیش برگزار شود، می‌باشد.

داکتر حفیظ الله ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس منتخب کمیته ملی المپیک در دیداری امروز با ورزشکاران و کادر فنی تیم، برگزاری اردوگاه تمرینی را برای ورزشکاران قبل از آغاز مسابقات بسیار مفید و ارزنده خوانده، بر حمایت های بیشتر شان از ورزشکاران تاکید ورزیدند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs