بانوی اسکی‌باز افغان از رقابت‌های این رشته در پاکستان مدال گرفت

بانوی اسکی‌باز افغان از رقابت‌های این رشته در پاکستان مدال گرفت

ناظمه خیرزاد، موفق به کسب مدال برونز از مسابقات اسکی پاکستان شد.  

بانو خیرزاد در چهارمین دور مسابقات بین‌المللی اسکی در بخش «اسللوم» با درخشش عالی توانست، برای بار نخست افغانستان را صاحب مدال برونز از مسابقات بین‌المللی اسکی نمایید. 

از سوی هم، دو اسکی باز از بخش آقایان هر یک سجاد حسینی و علی شاه فرهنگ مقام ۲۵، سید محمد طاهری و شاه آغا رضایی به مقام های ۲۷ و ۳۴ دست یافتند. 

در این رویداد ۴۵ ورزشکار از کشورهای افغانستان، اوکراین، تاجیکستان، یونان و آذربایجان برای چهار  روز رقابت کردند که به نمایندگی از افغانستان چهار  اسکی باز از بخش آقایان و یک ورزشکار بانو اشتراک داشتند. 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs