دیدار هیئت رهبری اداره ورزش کشور با جلالتمأب داکتر عبدالله عبدالله

دیدار هیئت رهبری اداره ورزش کشور با جلالتمأب داکتر عبدالله عبدالله

هیئت رهبری اداره ورزش کشور با جلالتمأب داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار رهبری ورزش با رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، روی نقش ورزش و ورزشکاران در روند مصالحه افغانستان،
نگرانی ورزشکاران در مورد جریان مذاکرات صلح، و حضور نمایندگی  ورزشکاران در روند مصالحه ملی گفتگو کردند.

جناب محترم داکتر عبدالله عبدالله با ابراز حمایت از ورزش اعلام نمود که به زودترین فرصت با در نظرداشت موارد مختلف کمیته فنی و تخنیکی
با اشتراک نمایندگان از شورای عالی مصالحه ملی و اداره ورزش تشکیل می‌شود تا طرح و راهکارهای موثر را برای نقش ورزش در روندِ صلح و
پس از توافق‌نامه صلح ترتیب دهند .

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs