مسابقات انتخابی اتلتیک برای المپیک 2020 جاپان در کابل راه اندازی شد.

مسابقات انتخابی اتلتیک برای المپیک 2020 جاپان در کابل راه اندازی شد.

شاه محمود نبرد، ملی پوش اتلتیک به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک  2020 جاپان حضور می یابد.

فدراسیون ملی اتلتیک مسابقات انتخابی خود را از بهر شرکت در مسابقات المپیک 2020  امروز در کابل برگزار کرد. این رقابت ها با حضور داشت رهبری کمیته ملی المپیک، ملی پوشان از مرکز و ولایات کشور و ورزشکاران مهاجر راه اندازی شد. در فرجام این پیکار ها  از میان 9 ورزشکار، شاه محمود نبرد از مهاجرین ایران با ریکارد  58.10 ثانیه پس از شکست حریفان اش برای حضور در بزرگترین رویداد ورزشی، المپیک 2020 جاپان انتخاب شد.

در عین حال، محمد فرزاد کوهی از مهاجرین ایران به مقام دوم دست یافت و سفر علی از ولایت کابل مقام سوم این رقابت ها را برای خود رقم زد.

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs