مسابقات رکاب زنی جام صلح برای یاد بود از داکتر ناکامورا در ننگرهار برگزار شد.

مسابقات رکاب زنی جام صلح برای یاد بود از داکتر ناکامورا در ننگرهار برگزار شد.

نخستین دور مسابقات بایسکل سواری زیر نام جام “صلح ” و یادبود از کارنامه های سودمند “تتسوناکامورا”  به میزبانی ولایت ننگرهار راه اندازی شد.

در این رقابت ها رکاب زنان از 9 ولایت کشور در مساحت بیست و هشت کیلومتر به هدف رساندن پیام صلح و کسب لقب قهرمانی، در برابر هم قرار گرفتند . 

سرانجام فصیح الله  با شکست مقتدرانه ی حریفان جایگاه نخست را برای خود رقم زد و احمد فرشاد سلطانی از کابل مکان دوم را کسب کرد .

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs