نخستین دور رقابت های منتخبه تيم نوجوانان و ماستران سنوکر و بلیارد در پایتخت آغاز شد.

نخستین دور رقابت های منتخبه تيم نوجوانان و ماستران سنوکر و بلیارد در پایتخت آغاز شد.

نخستین دور مسابقات منتخبه تيم نوجوانان و ماستران سنوکر و بلیارد در کابل آغاز شد.

این رقابت ها با شرکت ٣٢ ورزشكار نوجوان و ٨ ورزشكار ماستر برای دو در پایتخت برگذار می شود که در فرجام ٨ چهره برتر از میان نوجوانان و چهار چهره برتر از ماستران انتخاب می گردد. داکتر حفيظ الله ولى رحيمى، ريس عمومى تربيت بدنى و ورزش و رییس منتخب كميته ملى المپيك همچنان در این مسابقات حضور داشتند و از سوی رهبرى فدراسيون ملى سنوكر و بليارد با اهدای لوح سپاس و مدال شجاعت تقدير شدند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs