آغاز سمینار آموزشی بایسکل‌رانی در کابل

آغاز سمینار آموزشی بایسکل‌رانی در کابل

سمینار آموزشی آنلاین بایسکل سواری برای چهار روز در کابل آغاز شد.
این سمینار با اشتراک ۲۵ بایسکل سوار بانو و ۱۵ آقا از پنج ولایت کشور به هدف بالا بردن توانایی ورزشکاران در این رشته ورزشی راه‌اندازی شده است.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs