بازی های ملی

مراسم افتتاحیه‌ای بازی‌های ملی برای نخستین بار در کابل راه‌اندازی شد

کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان، برای نخستین بار مراسم افتتاحیه‌ای بازی‌های ملی را در کابل راه‌اندازی کردند. این مراسم با حضور نزدیک به سه هزار ورزشکار از رشته‌های گوناگون در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور برگزار شد و ورزشکاران رشته های مختلف پس از بی نظیرترین رژه […]