د همکارۍ هوکړه لیک د تربیت بدنی او سپورت د هرات ولایت د پوهنې ریاست ترمنځ لاسلیک شو.

د همکارۍ هوکړه لیک د تربیت بدنی او سپورت د هرات ولایت د پوهنې ریاست ترمنځ لاسلیک شو.

د همکارۍ هوکړه لیک د تربیت بدنی او سپورت د هرات ولایت د پوهنې ریاست ترمنځ لاسلیک شو.
د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د علمی ، سپورت او کلتور په برخو کې د تربیت بدنی او سپوت د پوهنې ریاست ترمینځ په هرات ولایت کې د سپورتونو پراختیا او پرمختیا کې د همکارۍ رامینځته کول دي.
دغه تفاهم نامه د دواړو څانګو تر منځ د څلورو کلونو لپاره لاسلیک شو.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs