برگشت فرزاد منصوری از بازی های المپیک توکیو به افغانستان

برگشت فرزاد منصوری از بازی های المپیک توکیو به افغانستان

فرزاد منصوری تکواندو کار کشور و بشیر ترکی مربی وی پس از کسب مدال برنز از مسابقات بین‌المللی بیروت اوپن و اشتراک در بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰ دوباره به کشور برگشتند و از سوی مردم و ورزشکاران استقبال شدند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs