شاه محمود نورزهی ریکارد ملی دوش افغانستان را شکست.

شاه محمود نورزهی ریکارد ملی دوش افغانستان را شکست.

شاه محمود نورزهی سریعترین دونده افغانستان از هشت کشور در المپیک پیشی گرفت و ریکارد ملی افغانستان را شکست.

شاه محمود نورزهی پس از 16 سال ریکارد ملی دوش 100 متری افغانستان را شکست و توانست که در بازیهای المپیک توکیو درخشان ظاهر شود.

شاه محمود نورزهی فاصله 100 متر را در 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه دوید و در گروه خودش در میان 9 دونده در مرحله مقدماتی مسابقات 100 متر اتلتیک هفتم شد و اما پس از ختم مسابقات تمام گروه ها در میان 27 کشور موفق به کسب مقام 19 در این رویداد شد.

دوندۀ گان صد متری که برای افغانستان در طول تاریخ بازیهای المپیک تابستانی جهان دویده اند قرا ذیل اند.

اولین دونده صد متر افغانستان محمد خان بود که در نخستین حضور افغانستان در بازیهای المپیک جهانی که در سال 1936 انجام شد در ماده های دوش صد متر و خیز دور شرکت کرد که در گروه خودش آخر شد.

دومین دوندۀ افغانستان در بازیهای المپیک عبدالهادی شکیب بود که در بازیهای المپیک 1960 روم صد متر را با ثبت زمان 11 ثانیه و 60 صدم ثانیه دوید و در گروه اش در جایگاه اخیر ایستاد.

سومین دونده افغانستان در بازیهای المپیک عبدالغفور عزیزی بود که در بازیهای المپیک 1996 آتلانتا دوید و این فاصله را با ثبت زمان 12 ثانیه و 20 صدم ثانیه طی کرد و در میان 9 دونده در جایگاه هشتم ایستاد.

چهارمین دوندۀ صد متری افغانستان در بازیهای المپیک مسعود عزیزی بود که در بازیهای المپیک 2004 آتن شرکت کرد و این فاصله را با ثبت زمان 11 ثانیه و 66 صدم ثانیه دوید و در گروه خودش در مکان اخیر قرار گرفت.

مسعود عزیزی در بازیهای المپیک 2008 بیجینگ نیز شرکت کرد و صد متر را با ثبت زمان 11 ثانیه و 45 صدم ثانیه دوید و در گروه خودش در مکان اخیر ایستاد.

وی برای سومین بار نیز در بازیهای المپیک 2012 لندن شرکت کرد که این بار صد متر را با ثبت زمان 11 ثانیه و 19 صدم ثانیه دوید و در میان هشت نفر گروه اش در جایگاه ششم ایستاد.

پنجمین دوندۀ افغان در دوش صد متری المپیک عبدالوهاب ظاهری بود که در بازیهای المپیک 2016 ریو در برازیل شرکت کرد و این فاصله را با ثبت زمان 11 ثانیه و 56 صدم ثانیه طی کرد که در میان 8 نفر گروه اش جایگاه هفتم را بدست آورد.

حال شاه محمود به عنوان ششمین دوندۀ تاریخ اتلتیک افغانستان در بازیهای المپیک پس از 16 سال توانست که ریکارد ملی افغانستان را بشکند.

ریکارد قبلی افغانستان به تاریخ 12 اپریل سال 2005 میلادی در نخستین دورۀ بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی توسط مسعود عزیزی به ثبت رسید که پس از 16 سال شکسته شد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs