هشتمین دور رقابت های منتخب سنوکر در کابل آغاز شد.

هشتمین دور رقابت های منتخب سنوکر در کابل آغاز شد.

هشتمین دور رقابت های منتخب سنوکر در کابل آغاز شد.
در این رقابت ۵۲ ورزشکار از باشگاه های کابل به مدت چهار روز با هم رقابت می‌کنند.

این رقابت ها به هدف شناسایی ۱۶ چهره برتر به تیم منتخب کابل و گزینش قهرمان و نایب قهرمان این رقابت ها برای اشتراک در مسابقات آسیایی که قرار است با میزبانی قطر راه اندازی شود، برگزار می‌شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs