چهارمین دور رقابتهای تیم ملی هندبال بانوان در کابل آغاز شد.

چهارمین دور رقابتهای تیم ملی هندبال بانوان در کابل آغاز شد.

این رقابتها در سه کتگوری سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگ سالان میان ۸۰ ورزشکار اناث از ولایت های سرپل ، بلخ، بامیان، دایکندی، هرات و کابل به هدف کسب عضویت تیم ملی این رشته برای یک هفته برگزار می‌شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs