دوم جولای، روز جهانی خبرنگاران ورزشی در کابل تجلیل شد.

دوم جولای، روز جهانی خبرنگاران ورزشی در کابل تجلیل شد.

روز جهانی خبرنگاران ورزشی، از جانب کمیته ملی المپیک افغانستان گرامی‌داشت شد.
در این مراسم که با حضور دوکتور حفیظ‌الله ولی رحیمی، رییس عمومی ریاست تربیت بدنی و ورزش و رییس منتخب کمیته ملی المپیک افغانستان، هیأت رهبری المپیک، مقامات ریاست تربیت بدنی و ورزش، خبرنگاران، عکاسان و نویسندگان ورزشی در المپیک برگزار شد،  از خبرنگاران ورزشی فعال نیز تقدیر به عمل آمد.
در نخست داکتر حفیظ الله ولی رحیمی طی صحبتی روز جهانی خبرنگاران ورزشی را تبریک گفته و از تلاش ها و خدمات خبرنگاران کشور در جهت رشد ورزش و‌ پوشش رویداد های ورزشی سپاسگذاری کردند.
آقای رحیمی با اشاره به اهمیت ورزش در جامعه، جایگاه خبرنگاران ورزشی در رسانه های افغانستان را مهم گفته و خواهان توجه بیشتر رسانه ها در ترویج برنامه های ورزشی شد.
در ادامه نیز فریدالله محمدی و نعمت الله رحیمی دو‌ خبرنگار موفق کشور به نماینده گی از خبرنگاران ورزشی افغانستان از کارکرد های اداره ورزش کشور ابراز خرسندی کردند و ضمن این‌که مراسم تقدیر از خبرنگاران ورزشی را  امری مهم در مسیر پیشرفت و انگیزه در راستای کاری این خبرنگاران خواند، خواستار توجه بیشتر نهاد های ورزشی در این بخش شدند.
از دوم جولای، روز خبرنگاران ورزشی هر ساله در افغانستان و جهان با برگزاری برنامه های گوناگون بزرگداشت می‌شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs