روز جهانی المپیک امروز از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان گرامی‌داشت شد.

روز جهانی المپیک امروز از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان گرامی‌داشت شد.

امروز از بیست‌وسوم جون، روز جهانی المپیک با راه اندازی مسابقات در هشت رشته‌ی ورزشی به گونه‌ی مختصر به دلیل بحران ویروس کرونا تجلیل به عمل آمد.
در برنامه بزرگداشت از روز المپیک، مسابقات در رشته های تنیس، بایسکل‌سواری، موترسایکل رانی، گلف، نشانه‌زنی، آرچری، قایق‌رانی و آب‌بازی راه‌اندازی شد.
در این همایش دوکتور حفیظ الله ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس منتخب کمیته ملی المپیک افغانستان، هیأت رهبری این کمیته، مسوولان ریاست تربیت بدنی و ورزش ، رؤسای فدراسیون های ملی کشور و شماری از ورزشکاران کشور شرکت داشتند.

محترم دوکتور حفیظ الله ولی رحیمی در صحبتی روز جهانی المپیک را برای جامعه‌ی ورزشی کشور و نیز رییس و اعضای رهبری کمیته بین المللی المپیک تبریک گفتند و نیز در مورد برنامه ها و طرح های جدید کمیته ملی المپیک افغانستان صحبت کردند.

در پایان مسابقات برای دارنده های مقام اول، دوم و سوم در هردو بخش بانوان و آقایان هشت رشته اشتراک کننده در این برنامه جام قهرمانی اهدا شد.

از روز المپیک هر ساله به تاریخ ۲۳  جون با برگزاری مسابقات و نمایشات در افغانستان و همه کشور های جهان گرامی داشت می‌شود، که سال قبل نیز در افغانستان با راه‌اندازی برنامه وسیع و مسابقات در رشته‌های مختلف برای یک هفته تجلیل به عمل آمد. سال جاری اما به علت بروز بیماری همه‌گیر کرونا کمیته ملی المپیک کشور با برنامه مختصر از این روز بزرگ در ورزش بزرگداشت کرد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs