مراسم افتتاحیه‌ای بازی‌های ملی برای نخستین بار در کابل راه‌اندازی شد

مراسم افتتاحیه‌ای بازی‌های ملی برای نخستین بار در کابل راه‌اندازی شد

کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان، برای نخستین بار مراسم افتتاحیه‌ای بازی‌های ملی
را در کابل راه‌اندازی کردند.
این مراسم با حضور نزدیک به سه هزار ورزشکار از رشته‌های گوناگون در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی و ورزش
کشور برگزار شد و ورزشکاران رشته های مختلف پس از بی نظیرترین رژه در این مراسم به نمایشات ورزشی نیز
پرداختند.
در عین حال، بزرگداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان هدف دیگر این مراسم گفته‌می‌شود . ورزشکاران
سراسر کشور برای گرامی‌داشت از این روز مسابقات ملی شان را همچنان برگزار کردند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs