د آس ځغلونی لومړۍ پړاو روزنیز ورکشاپ نن په کابل کې پیل شو

د آس ځغلونی لومړۍ پړاو روزنیز ورکشاپ نن په کابل کې پیل شو

د آس ځغلونی لومړۍ پړاو روزنیز ورکشاپ نن په کابل کې پیل شو.
دا سمینار به د مرتضی هاشمي او عتیق الله احمدزي لخوا د 46 روزونکو په ګډون د آس ځغلونی روزنې نوي میتودونو په تړاو د دوو ورځو لپاره ترسره شي.
ټاکل شوې ده د آس ځغلونی ملي ټیم سیالۍ به په راتلونکی میاشت کې ترسره شي.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs