د واليبال فدراسیون اجراییه رییس، ډاکټر یونس پوپلزي د د ازبکستان د واليبال فدراسیون له سکرتر جنرال حسین نصرالله یوف سره د تفاهم نامی هوکره لاسلیک کړ

د واليبال فدراسیون اجراییه رییس، ډاکټر یونس پوپلزي د د ازبکستان د واليبال فدراسیون له سکرتر جنرال حسین نصرالله یوف سره د تفاهم نامی هوکره لاسلیک کړ

د واليبال فدراسیون اجراییه رییس، ډاکټر یونس پوپلزي د یوه رسمي سفر په جریان کې چې د ازبکستان د واليبال فدراسیون لخوا بلنه ورکړل شوی وه، د ازبکستان د واليبال فدراسیون له سکرتر جنرال حسین نصرالله یوف سره د تفاهم نامی هوکره لاسلیک کړ
پدی سفر کې ، ډاکټر پوپلزي چې د ازبکستان نړیوال 17 کالو لاندې واليبال سیالیو لپاره غوره لوبغاړي څارنه او غوره کړي بلنه ورکړل شوی وه ، او د هیواد د ساحلي واليبال سمینار لومړي پړاو ښوونکی په توگه برخه اخیستى وه.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs